Marcowe spotkanie partnerów projektu NeedSport

Aktualności Projekty

Mimo trwajacej pandaemii nie poddajemy się. Przedstawiciele krajów członkowskich projektu NeedSport korzystając z jedynej obecnie bezpiecznej możliwości kontaktu ponownie spotkali się on-line.

Lider projektu podsumował bieżące tematy, a z uwagi na trwającą sytuację pandemiczną przedstawił możliwości dalszego realizowania projektu. Wszystkie wskazane warianty działań zostały omówione i zaakceptowane przez partnerów, następnie przekazane do weryfikacji właściwemu podmiotowi koordynującemu.

Mimo, że nie mamy możliwości realizowania projektu w normalnych warunkach, to wdrażamy kolejne etapy prac, tak aby finalne materiały były przydatne dla opiekunów, nauczycieli oraz rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami.