Logo

Wykorzystywanie poniższych logo jest możliwe pod bezwzględnym warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu. Prosimy o kontakt z działem Promocji i Komunikacji GCS.

Znak "Gdynia Sport"

Pakiet "Gdynia Sport" zawiera logo w wersjach rastrowych i wektorowych. Pliki bez tła, na białym tle, kontra. Może on być  używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z księgą znaku i wyłącznie w odniesieniu do wydarzeń związanych ze sportem i rekreacją.

Księga promocyjna znaku Gdynia Moje Miasto, submarki "Gdynia Sport" stanowi zbiór zasad, zgodnie z którymi należy używać logo Gdynia Sport. Kolorystyka, zalecane wielkości znaku, proporcje, przestrzeń ochronna i inne.

Używanie znaku wymaga uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu. Pobierz (.doc)

Font "Titillium"

Font "Titillium" jest oficjalnym krojem, jakiego używa Gdyńskie Centrum Sportu. Paczka zawiera kilka rodzajów czcionki - wersje pogrububioną, regularną, cienką i kursywę. 

Font "Titillium"

Znak "Polsat Plus Arena Gdynia"

Pakiet "Polsat Plus Areny Gdynia" zawiera logo hali sportowo-widowiskowej Polsat Plus Arena Gdynia w wersjach rastrowych i wektorowych. Pliki bez tła, na białym tle oraz w kontrze. Może on być  używany tylko w kształcie, proporcjach i wyłącznie w odniesieniu do wydarzeń związanych obiektem.

Używanie znaku wymaga uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu.

logo PPAG

Znak "Gdynia na fali"

„Gdynia na fali” to program wzmocniający więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni. Służy promocji wiedzy o żeglarstwie i morzu oraz o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru naszego miasta.

 

Używanie znaku wymaga uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu.

Znak "Gdynia Żeglarska Stolica Polski"

Logo "Gdynia Żeglarska Stolica Polski" jest znakiem promującym miasto z morza i marzeń jako żeglarską stolicę naszego kraju. Podkreśla on nierozłączność relacji Gdyni  z morzem. Może on być  używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z księgą znaku, wyłącznie w odniesieniu do wydarzeń związanych z żeglarstwem.

 

Używanie znaku wymaga uprzedniego uzyskania zgody Gdyńskiego Centrum Sportu.