Administracja

Zapraszamy do korzystania z zakładki „Administracja”, w której zgromadzone zostały wszelkie niezbędne informacje z zakresu spisu ewidencyjnego klubów,  zamówień publicznych, dotacji na sport czy innych.

W zakładce pojawiają się informacje o procedurach związanych z wpisem do ewidencji klubów sportowych oraz o przetargach i rozstrzygnięciach czy wykazy nieruchomości pod wynajem.