Majowe spotkanie za nami

Aktualności Projekty

Podczas kolejnego spotkania online, które odbyło się 26. maja, lider projektu zaprezentował zadania i cele na ostatnie miesiące pracy. Z uwagi na fakt, iż projekt kończy się w sierpniu, najważniejszą kwestią było przedstawienie budżetu umożliwiającego kontynuowanie bieżących i nadchodzących zadań. W trakcie dyskusji nie zabrakło również pytań, na które lider jasno i klarownie odpowiedział rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Partner z Portugalii zademonstrował przygotowaną w kilku językach aplikację, z której każdy odbiorca będzie mógł bezpłatnie skorzystać. Mimo że aplikacja wymaga jeszcze kilku szlifów, to już możemy stwierdzić, że prócz podręcznika dobrych praktyk będzie to pomocne narzędzie do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki.

Nieodzowną częścią międzypaństwowej kolaboracji całego projektu jest wymiana wiedzy i doświadczenia, rozwiązywanie problemów oraz wzajemne wspieranie. Dlatego też wiemy, że nasze zaangażowanie w projekt NeedSport okaże owocne rezultaty, na które z niecierpliwością czekamy.