Cotygodniowe Zajęcia Ruchowe na Pogórzu

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gdyni (ul. Admirała Kazimierza Porębskiego 21, 81-185 Gdynia)

Zapraszamy na cykliczne aktywności sportowe finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego #wGdyni.

Cotygodniowe Zajęcia Ruchowe odbywają się w na Pogórzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21.

Dodaj do kalendarza