Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zajęcia sportowe dla osób  z niepełnosprawnością ruchową, dla dzieci i dorosłych, poruszających się na wózkach i o kulach. Aktywności charakter ogólnorozwojowy. Uczestnicy uczą się techniki jazdy na wózku i pokonywania barier architektonicznych. Do tego dochodzą gry i zabawy zespołowe czy podstawowe elementy ćwiczeń siłowych, rozluźniających, zwinnościowych. W planie przewidziane są również fitness i wiele innych. Zajęcia wykraczają poza standardy, uczą również jak zdrowo żyć, gotować, robić dekoracje plastyczne. Uczestnicy borą czynny udział w wydarzeniach kulturalnych, śpiewają na koncertach (na widowni) i tańczą na dyskotekach. Uczymy innych pozytywnego spojrzenia na świat i niepełnosprawność.

Terminy i miejsca

  • NIEDZIELE, 13.00-15.00, Mały Kack, Hala Lekkoatletyczna GCS (ul. Olimpijska 5)

Trener koordynator

Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową Gdyńskiego Poruszenia koordynuje Magdalena Biegańska (tel.: 791 678 945).

Magdalena Biegańska to absolwentka AWFiS w Gdańsku kierunku wychowanie fizyczne, a wcześniej Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu o specjalizacji tanecznej – tancerka i instruktorka tańca. Po tragicznym w skutkach wypadku samochodowym od kilkunastu lat poruszająca się na wózku inwalidzkim. Prywatnie Mama 14 letniego syna i właścicielka cudnych zwierzaków Zośki i Cezara. Na co dzień pracuje w Urzędzie Miasta Gdyni w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnością. Jako była tancerka, siatkarka i instruktorka fitness ciągle żyjąca w biegu. Założycielka i Prezes Stowarzyszenia Cool-awi działającego na rzecz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od wielu lat jest w kadrze  Fundacji Aktywnej Rehabilitacji biorąca udział we współprowadzeniu obozów sportowych i  usamodzielniających dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. W 2016 roku została nagrodzona medalem Prezydenta Miasta Gdyni "Gdynia bez barier" za "pełną entuzjazmu zachętę i „poruszenie” do wszelkiej aktywności osób poruszających się na wózkach, ich rodzin i przyjaciół." Zorganizowała również wyprawę i zdobycie szczytu Śnieżka przez 15 osób na wózkach oraz obóz sportowo-taneczny w Wilkasach, gdzie zachęcała uczestników do sportów wodnych i rehabilitacji poprzez taniec.

Zajecia mogą prowadzić również inni trenerzy według programu i wytycznych przygotowanych przez trenera koordynatora