Warsztaty przygotowawcze SB Nudging online

Aktualności Projekty

20 czerwca 2022 odbyło się już szóste już spotkanie projektu SB Nudging.

Motywem przewodnim spotkania było przygotowanie metodologicznej części przyszłej koncepcji i wspólne wypracowanie łatwej do zrozumienia i przekazania definicji projektu, która będzie stanowiła wyznacznik do planowania kolejnych działań i przygotowywanych warsztatów w Szwecji w dniach 22-23 czwraca.

W trakcie spotkania omówiono również konieczność wypracowania wspólnych przyszłych aktywności w oparciu o lokalne potrzeby i wyzwania, przedstawione przykłady inspiracji, które zostaną zaprezentowane podczas warsztatów w Szwecji.

Przypomniano uczestnikom plan spotkania, konieczność przygotowania prezentacji każdego z miejsc studium przypadku, wcześniejszych konsultacji z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Celem czego będzie stworzenie ujednoliconej koncepcji możliwej do rozgrzeszenia w ramach wspólnych prac.