To jeszcze nie koniec

WIDEO Projekty

To było niezwykle pracowite 18 miesięcy! Projekt GOAL: Go Out And Live dobiegł końca, ale działania, które podjęliśmy w trakcie jego realizacji nadal będą kontynuowane.

Międzynarodowa inicjatywa realizowana w partnerstwie z krajami takimi jak: Polska, Portugalia, Szwecja, Rumunia oraz Słowenia miała na celu:

  • wymianę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywizacji oraz wdrażania postaw prozdrowotnych wśród seniorów,
  • wzbogacenie standardów usług opiekuńczych dla osób starszych,
  • wypracowanie rekomendacji dotyczących skutecznych metod motywacji osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia.

W trakcie 18 miesięcy wdrażania projektu GOAL powstały materiały edukacyjne, z którymi warto się zapoznać.

Serdecznie zapraszamy do lektury podręcznika dobrych praktyk oraz obejrzenia filmów instruktażowych.

Posłuchajcie także co do powiedzenia mają osoby zaangażowane w realizację projektu GOAL!