Rola rodziców i opiekunów w terapii dzieci

Aktualności Projekty

Rola rodziców w terapii dziecka z autyzmem jest nieoceniona. Mimo, że zaangażowanie rodziców często wiąże się z trudnymi decyzjami, to odpowiednia współpraca z terapeutami stanowi jeden z fundamentalnych sukcesów terapii.

Ważne jest aby pełnoprawni opiekunowie uczestniczyli w działaniach terapeutycznych prowadzonych przez wykfalifikowanych specjalistów. Takie praktyki pomagają również w wymianie wiedzy i doświadczenia między rodzicami, a terapeutami. Rodzice uczą się od profesjonalistów jak być terapeutą dla swoich dzieci, a terapeuci nabywają wiedzę od rodziców jak postępować z młodym człowiekiem zgodnie z ich rodzicielskimi zasadami.

Tylko taka obopólna postawa, nabywanie wiedzy i odpowiednich umiejętności może wspomóc proces rozwoju dziecka, a ponadto stanowi jeden z kluczowych sposobów wspierania potrzebującej rodziny.