Projekt GOAL rozpoczyna swoją działalność

Projekty

Poprawa jakości życia seniorów poprzez wzbogacenie standardów opieki to główny cel międzynarodowego projektu Go Out And Live, który swoją półtoraroczną działalność rozpoczął z dniem 1 listopada 2018 roku. Projekt jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus +, a jego całkowity budżet wynosi 57.970 EUR (ok. 247.000 PLN).

Projekt przygotowany został z myślą o osobach w wieku powyżej 60 lat, które powinny prowadzić aktywny i zdrowy styl życia dla poprawy procesu starzenia. Kluczowe zadania partnerów projektu to wymiana wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktywizacji oraz wdrażania postaw prozdrowotnych wśród seniorów. Co powinno doprowadzić do wzbogacenia jakości usług opiekuńczych dla osób starszych o elementy aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Efektem kilkunastomiesięcznych prac będą opracowane rekomendacje na temat standardów opieki nad seniorami oraz film instruktażowy, prezentujący skuteczne metody motywacji osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Dodatkowymi rezultatami projektu będą także: zawiązanie międzynarodowej współpracy i zacieśnienie kooperacji pomiędzy lokalnymi podmiotami, działającymi w sferze usług dla osób starszych.

– Seniorzy to bardzo ważna grupa mieszkańców Gdyni oraz miast partnerskich. Zdecydowaliśmy się podjąć międzynarodową współpracę, by poprzez wymianę różnorodnych doświadczeń, poprawić jakość życia osób starszych  mówi Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu (GCS). I dodaje: – Jako GCS od pięciu lat organizujemy zajęcia sportowe dla seniorów. Wierzę, że zebrane wnioski i opinie pomogą nam motywować osoby starsze do prowadzenia jeszcze aktywniejszego stylu życia.

Działania projektu skupiać się będą na: międzynarodowych spotkaniach partnerów, lokalnych panelach dyskusyjnych środowisk bliskich seniorom oraz interdyscyplinarnych warsztatach dla pracowników zaangażowanych w projekt instytucji, dzięki których zdobędą oni nowe umiejętności oraz wiedzę na temat prawidłowej opieki nad osobami starszymi.

Koordynatorem projektu będzie Gdyńskie Centrum Sportu wspierane przez lokalnego partnera: gdyńskie Stowarzyszenie Jestem Ważny. Zagraniczni partnerzy to podmioty z następujących krajów: Słowenia (Uniwersytet III Wieku w Rogaska Slatina), Portugalia (Urząd  Miasta Lousada), Rumunia (stowarzyszenie w Gilau), Szwecja (Uniwersytet w Lunds).