Pracowity rok dla projektu GOAL

Projekty

W 2019 roku partnerzy międzynarodowego projektu „Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives” kontynuowali realizację zaplanowanych zadań mających na celu poprawę jakości usług dla osób starszych. W ciągu minionych 12 miesięcy zrealizowane zostały następujące działania:

  • przeprowadzono międzynarodowe spotkania partnerów projektu,
  • zorganizowano spotkania lokalnego środowiska związanego z seniorami,
  • przeprowadzono warsztaty edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia,
  • opublikowano materiały edukacyjne, w tym ulotki i artykuły,
  • przygotowano podręcznik dobrych praktyk,
  • nakręcono materiał video – film instruktażowy: „Jak rozmawiać z seniorem”,
  • promowano projekt oraz upowszechniano jego rezultaty podczas różnorodnych wydarzeń.

To był niezwykle pracowity rok, w którym zespół ekspertów z ogromnym zaangażowaniem pracował nad osiągnięciem wytyczonych celów. W nowym roku obiecujemy zrobić jeszcze więcej, by zadbać o poprawę jakości życia seniorów!

Życzymy Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego Nowego Roku!