Pierwsze spotkanie partnerskie w ramach nowego projektu PACE

FOTO Projekty

Przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Sportu w dniach 18-20 lutego br. uczestniczyli w spotkaniu partnerskim zorganizowanym we włoskiej miejscowości Borgaro Torinese w ramach projektu „PACE – Physical Activity Enhancement” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem spotkania było przede wszystkim omówienie najważniejszych kwestii związanych z projektem, ale także zapoznanie się wszystkich partnerów z krajów takich jak Włochy, Hiszpania, Bułgaria oraz Polska. Podsumowanie trzydniowych dyskusji stanowi harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz jasno określone rezultaty, które mają zostać osiągnięte po 1,5 rocznej współpracy.

Ideą projektu jest aktywizacja fizyczna osób w wieku 50+, które prowadzą siedzący tryb życia, a co za tym idzie zapobieganie chorobom układu krążenia i układu mięśniowo-szkieletowego, które są tego następstwem.

Partnerzy projektu, pełni pozytywnej energii oraz motywacji, wrócili do swoich miast, by kontynuować zaplanowane działania zmierzające do promowania aktywnego trybu życia wśród osób starszych.

Logo Erasmus+