Pierwsze owocne spotkanie partnerów za nami

WIDEO Projekty

W dniach 29-31 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu GOAL – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives”. Gdyńskie Centrum Sportu jako lider projektu gościło przedstawicieli z Portugalii, Słowenii, Szwecji i Rumunii.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat pracy na rzecz seniorów. Każdy z partnerów przedstawił dodatkowo swoje działania prowadzone na różnych płaszczyznach, stricte związanych z grupą docelową projektu.

Od początku powstania koncepcji GOAL, jego wspólnym mianownikiem stała się poprawa świadomości w kształtowaniu opieki nad osobami starszymi oraz odpowiednie ukierunkowanie seniorów na prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia.

– Dlatego też, zainspirowani zaangażowaniem tak doświadczonej grupy partnerów, jesteśmy gotowi do dalszych wspólnych działań, które będą prowadzone do kwietnia 2020 roku. Jako grupa ludzi dzieląca wspólne zainteresowania oraz przejawiająca chęci zmian na lepsze, wierzymy że nasza energia i twórcza praca zaowocuje końcowymi rezultatami – mówi Agnieszka Białas, główny koordynator projektu z ramienia Gdyńskiego Centrum Sportu.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią w Słowenii, gdzie tematem przewodnim wizyty będzie podsumowanie dotychczasowych zadań oraz realizacja dalszych zamysłów projektu.