Gdyńskie Centrum Sportu z wizytą w Słowenii

WIDEO Projekty

Pierwsze spotkanie partnerów międzynarodowego projektu „Bringing Sport to Children with Special Needs” współfinansowanego ze  środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ zorganizowane zostało przez lidera – Ljudska Univerza Rogaška Slatina w słoweńskiej miejscowości Rogaska Slatina.

W dniach 22-23 listopada 2018 roku gdyński zespół zarządzający w składzie Magdalena Augustynowicz oraz Katarzyna Kohnke reprezentował nasze miasto w gronie partnerów z państw takich jak Słowenia, Grecja, Hiszpania, Portugalia oraz Chorwacja. Zespoły zarządzające z pozostałych instytucji partnerskich to specjaliści w dziedzinie dzieci ze specjalnymi potrzebami, stąd jest to niebywały zaszczyt móc czerpać od nich wiedzę i doświadczenie.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wszystkich partnerów projektu, a skupione było przede wszystkim na omówieniu najważniejszych aspektów wspólnego przedsięwzięcia tj. zaplanowanych działaniach, obowiązkach partnerów oraz podziale zadań do zrealizowania w ciągu najbliższych miesięcy. Goście mogli także odwiedzić siedziby słoweńskich partnerów projektu, w tym szkołę podstawową oraz akademię sportową Perun.

Dyskusje okazały się bardzo produktywne, a ich efektem jest precyzyjnie ustalony harmonogram działań dzięki czemu jasno określone rezultaty projektu zostaną osiągnięte w ciągu 3-letniej współpracy.

Gdyńskie Centrum Sportu ma za zadanie przygotować merytorycznie podręcznik oraz aplikację mobilną z praktycznymi przykładami zajęć sportowych dla dzieci o specjalnych potrzebach. To ogromne wyzwanie wymagające wiedzy i doświadczenia, które posiadamy dzięki prowadzonym zajęciom „Dziecko i jego świat” w ramach programu Gdyńskie Poruszenie.

Dlatego też najbliższe miesiące poświęcone będą na gromadzeniu materiału i sporządzaniu wstępnego zarysu wyżej wspomnianych założeń.