Dotacje na szkolenie młodzieży i imprezy sportowe w 2024 roku przyznane

Aktualności

3.000.000 zł złotych przyznał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2024 roku. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęło 78 wniosków, wśród których 70 otrzymało dofinansowanie.

Szkolenie dzieci i młodzieży to dla nas fundamentalne zadanie w zakresie sportu. Często powtarzamy, że właściwa piramida szkoleniowa niesie za sobą niemałe sukcesy krajowe i międzynarodowe wśród gdyńskich sportowców. By regularnie miały one miejsce, jak do tej pory, konieczne jest właściwe i nieprzerwane finansowanie. Z dumą i ogromną radością przeznaczamy zatem większe środki na to zadanie – informuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

O wysokości dofinansowania decydowały przede wszystkim: atrakcyjność programowa oferty (w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych), liczba uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

– Dzięki dotacjom wiele młodych talentów może poświęcić się pasji, jaką jest sport – przyznaje Rafał Klajnert, sekretarz miasta i dyrektor urzędu miasta Gdyni. – Jestem przekonany, że podjęte działania będą miały również wpływ na propagowanie aktywności fizycznej u najmłodszych we wszystkich dyscyplinach – dodaje.

Liderami w wysokości przyznanych środków finansowych są: piłka nożna, żeglarstwo, koszykówka, judo, pływanie, lekkoatletyka i gimnastyka artystyczna:

  • 750 000 zł przeznaczono na piłkę nożną, 
  • 520 000 zł na żeglarstwo,
  • 225 000 zł na judo,  
  • 220 000 zł na koszykówkę,  
  • 170 000 zł na lekkoatletykę,
  • 160 000 zł na pływanie, 
  • 160 000 zł na piłkę ręczną,
  • 120 000 zł na gimnastykę artystyczną.

Dotacje otrzymały również kluby reprezentujące m.in. siatkówkę, sporty walki, sztuki walki, strzelectwo sportowe czy rugby. Suma przyznanych dotacji to 3.000.000 złotych, w tym, na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży 2.920.000 zł, na organizację w Gdyni imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 80.000 zł.

Ciągle rozwijamy bazę sportową w naszym mieście, by jak najlepiej dostosować infrastrukturę do rosnącego zapotrzebowania na sport wśród uczniów. Większa, bo rekordowa kwota dofinansowania, to również odpowiedź na to – jest przekonany Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Od września swoje klasy sportowe posiada 21 gdyńskich klubów w 15 szkołach podstawowych – dodaje.

ROZSTRZYGNIĘCIE W BIP