Wspieraj i Wygrywaj – Sport Pozytywny w Gdyni

Wspieraj i wygrywaj - sport pozytywny w Gdyni

Chcesz rozwijać swój warsztat trenerski? Chcesz zbierać nowe doświadczenie i sięgać coraz wyżej? Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!

Zespół Fundacji Sportu Pozytywnego oraz Gdyńskie Centrum Sportu, w odpowiedzi na zainteresowanie psychologią sportu wśród trenerów, rozpoczyna nowy projekt WSPIERAJ I WYGRYWAJ – SPORT POZYTYWNY W GDYNI. Inicjatywa będzie miała za zadanie przeprowadzenie badań potencjalnych możliwości psychologicznego i społecznego rozwoju w sporcie i poza nim wśród trenerów oraz dzieci i młodzieży z Gdyńskich Klubów Sportowych, uprawiających zarówno sporty indywidualne jak i drużynowe.

WSPIERAJ I WYGRYWAJ – SPORT POZYTYWNY W GDYNI

Projekt „Wspieraj i Wygrywaj – Sport Pozytywny w Gdyni” kładzie nacisk na wszechstronny rozwój TRENERA z maksymalizacją rozwojowych efektów działań, nie tylko w obszarze sportu, ale także w innych dziedzinach życia.

Termin realizacji projektu:

Wrzesień 2015 – Lipiec 2016

Cel główny:

Uzupełnienie procesu szkoleniowego trenerów gdyńskich klubów sportowych o rozwój mentalny.

Cel szczegółowy:

Sprawdzenie efektywności Modelu i7W – modelu usprawniającego proces szkoleniowy – w praktyce trenerskiej z perspektywy zawodników.

Elementy projektu:

– Warsztaty

– Badania psychologiczne

Uczestnicy:

Trenerzy zawodników w wieku 12 – 18 lat z gdyńskich klubów sportowych*

*organizator zastrzega selekcję osób zgłoszonych do udziału w projekcie

Wypełnij formularz i weź udział w wyjątkowym projekcie!