Umowa na metamorfozę Witomina podpisana

Aktualności FOTO Inwestycje

Wykonano kolejny ważny krok w drodze do przemiany okolicy zbiornika retencyjnego na Witominie. W minionym tygodniu podpisana została umowa na realizację 2 etapów prac, za które odpowiadać będzie firma Elsik Sp. z o.o. z Żukowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Za przewidziane prace otrzyma 4 489 500 zł. Okolica przejdzie kompleksową metamorfozę dzięki pomysłom Rady Dzielnicy i projektom z gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

  • W okolicy zbiornika powstaną m.in. boiska, place zabaw i ciąg pieszo-rolkowy
  • Prace pierwszego i drugiego etapu wykona firma Elsik Sp. z o.o. z Żukowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Gdyńskie Centrum Sportu postępowaniu
  • Kierunek zmian wyznaczają zwycięskie projekty BO z 2020, 2021 i 2023
  • Kompleksowe zmiany możliwe są dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu ze środków Rady Dzielnicy Witomino

wizualizacja

Od mieszkańców dla mieszkańców

Zbiornik retencyjny powstał na Witominie w 2020 roku. Od tego czasu pojawiło się wiele świetnych pomysłów, jak sprawić, aby w tym miejscu stworzyć unikalne na mapie Gdyni miejsce. Bardzo aktywni w procesie przemian byli sami mieszkańcy, którzy przekłuli swoje wizje na projekty do gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2020, 2021 i 2023. Aktywna była również Rada Dzielnicy Witomino, która na bieżąco współpracowała z koordynującym działania Gdyńskim Centrum Sportu celem optymalizacji i przygotowania jak najlepszych projektów.

pierwsza strona umowy

Teraz przyszedł czas na kolejną fazę – wykonawczą, za które odpowiadać będzie firma Elsik Sp. z o.o. z Żukowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Odpowiadać ona będzie za gruntowne zmiany oraz stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni, dostosowanej do potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami.

– Zmiany w tej części dzielnicy będą efektem pracy wielu osób, w szczególności kilkuosobowej grupy roboczej, którą tworzyliśmy z Agnieszką Klawikowską, Danielem Kurem oraz Jolantą Prorok. Razem włożyliśmy ogrom pracy i czasu na konsultowanie proponowanych koncepcji z projektantami. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, które składają się na główną inwestycję poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Witomino – mówi Joanna Ołownia, przewodnicząca Rady Dzielnicy Witomino. – Bez środków z budżetu dzielnicy nie udałoby się wprowadzić w życie tych pomysłów. Nie wszystko da się zrealizować teraz, ale nie mówimy jeszcze ostatniego słowa – dodaje.

Słowa te odzwierciedlają kluczową rolę zaangażowania społeczności lokalnej i władz dzielnicy w rozwój infrastruktury miejskiej.

Przemiana w trzech krokach

Realizacja inwestycji z uwagi na swoją złożoność podzielona została na 3 etapy realizacji. Pierwsze dwa realizowane będą w bieżącym roku.

Pierwszy etap obejmuje budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą oraz stworzenie parku zabawy i rekreacji z podziałem na dzieci starsze i młodsze m.in. z trampolinami oraz tyrolką, co stanowi realizację projektów autorstwa Pani Jolanty Prorok (2020 r.) i Pani Ewy Wiśniewskiej (2021 r.).

W drugim etapie projektu zostanie wybudowany ciąg pieszo-rolkowy, który połączy projektowane strefy placów zabaw, strefy sportowej i rekreacyjnej z istniejącym dojściem i dojazdem serwisowym do zbiornika retencyjnego, o co wnioskowała Pani Jolanta Prorok w zwycięskim projekcie złożonym w 2023 roku.

Całość prac uzupełni niezbędna infrastruktura techniczna, nowe oświetlenie, ciągi piesze i elementy małej architektury, jak kosze i ławki. Otoczenie wypełni różnorodna zieleń. Przestrzeń zostanie dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami.

– Planowana inwestycja obejmuje kompleksowe zagospodarowanie obecnie niewykorzystanego obszaru. W ramach przygotowanego projektu przewiduje się utworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej, w tym sieci ścieżek spacerowych oraz zróżnicowanej roślinności, ze szczególnym naciskiem na drzewa i krzewy – komentuje Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, które koordynuje realizację. – Teren został podzielony na różne strefy, uwzględniając ich przeznaczenie, rodzaj aktywności oraz potrzeby przyszłych użytkowników – dodaje.

Planowany do realizacji w przyszłości etap trzeci, którego realizacja będzie możliwa po pozyskaniu odpowiednich środków finansowych, obejmuje stworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, kortu oraz pola ze ścianką do gry w tenisa, siłowni plenerowej z urządzeniami dla seniorów oraz dodatkowej infrastruktury technicznej, ciągów pieszych oraz obiektów małej architektury, takich jak ławki, kosze, stojaki na rowery, biblioteczka plenerowa, stoliki do gry w szachy czy scena plenerowa.

Witomino zmienia się na lata

Inwestycje przyczyniają się do znaczącej transformacji krajobrazu dzielnicy, zmieniając jej oblicze i tworząc nowe, atrakcyjne przestrzenie dla mieszkańców. Trwa przebudowa ulicy Chwarznieńskiej, wyremontowano ulicę Hodowlaną, w ostatnich latach powstały tu m.in. zbiornik retencyjny oraz nowoczesna Przystań Sąsiedzka. Podsumowując rozmaite zdziałania miasta w ciągu ostatnich lat zainwestowano tu łącznie ponad 100 mln złotych.

Te znaczące działania mają na celu przekształcenie krajobrazu dzielnicy, tworząc nowe, atrakcyjne przestrzenie dla jej mieszkańców oraz ulepszając jakość życia w społeczności.

Tym ważniejsze w tym aspekcie wydają się być środki z Budżetu Obywatelskiego, gdyż pozwalają wydatkować środki dokładne tam, gdzie życzą sobie tego sami mieszkańcy.W przypadku dwóch pierwszych etapów finansowanie na dokumentację projektową i roboty budowlane w kwocie 1.376.824,00 zł pochodzi ze środków gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego (526.000,00 zł w edycji 2020, 420.824,00 zł w edycji 2021, 430.000,00 zł w edycji 2023) oraz 1.188.000,00 zł od Rady Dzielnicy Witomino.

Dotychczas sfinansowano zakres dokumentacji projektowej, który wyniósł 91 758,00 zł. Wykonywało go Atelier Harmoza Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Za realizację prac planowanych prac firma Elsik Sp. z o.o. z Żukowa otrzyma 4 489 500 zł. To najkorzystniejsza oferta w przygotowanym przez GCS postępowaniu. Kolejna rozpatrywana oferta była o ponad 1,3 mln złotych droższa.