Turniej Piłki Nożnej OHP na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku oraz 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni zapraszają na Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku, który odbędzie się w dniu 14 września na obiektach GCS.

Na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w godzinach 10.00–16.00 zmierzą się reprezentacje Hufców województwa Pomorskiego, które rywalizować będą o puchary i nagrody rzeczowe. Swój udział potwierdziły:

 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tczewie
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie
 • 11-3 Hufiec Pracy Pruszcz Gdański
 • 11-4 Hufiec Pracy Starogard Gdański
 • 11-5 Hufiec Pracy Lębork
 • 11-7 Hufiec Pracy Gdańsk
 • 11-12 Hufiec Pracy Gdynia
 • 11-16 Hufiec Pracy Kwidzyn
 • 11-18 Hufiec Pracy Nowy Dwór Gdański
 • 11-19 Hufiec Pracy Słupsk
 • 11-20 Hufiec Pracy Bytów
 • 11-23 Hufiec Pracy Słupsk

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pomorska wojewódzka Komenda OHP w Gdańsku i jej podległe Ośrodki i Hufce stanowią część struktury organizacyjnej Instytucji. Zakres działania OHP obejmuje zadania związane z kształceniem, wychowaniem, aktywizacją zawodową, zatrudnianiem oraz przeciwdziałaniem bezrobociu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Poprzez stworzenie dla młodzieży możliwości uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego, zdobycia zawodu i kwalifikacji, Hufce Pracy stwarzają dla niej szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym, na rynku pracy i przeciwdziałają wypadnięciem z systemu edukacji.

Jednostki OHP udzielają również młodzieży pochodzącej ze środowisk defaworyzowanych wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów psychospołecznych, wychowawczych oraz socjalnych. Sport w jednostkach OHP stanowi nieodłączny element oddziaływań wychowawczych i prozdrowotnych. W Hufcu 11-12 w Gdyni jest nieustannie realizowany program wychowawczy „ Wychowanie przez Sport”.

STRONA INTERNETOWA OHP