Schody terenowe na terenie SP 51 zyskają nowy wygląd

Aktualności Inwestycje

5 sierpnia nastąpi otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych mających na celu przebudowę schodów terenowych na terenie SP 51 przy ul. J. Słowackiego 53 w Gdyni.

Inwestycja dotyczy przebudowy schodów terenowych o nawierzchni asfaltowej, które obecnie ze względu na stan techniczny wymagają przebudowy w taki sposób, aby nie naruszyły struktury istniejącej skarpy i rosnących w pobliżu drzew – mówi Tomasz Cząstka, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu i dodaje: – Teren zostanie na nowo ukształtowany w taki sposób, aby ciąg komunikacyjny pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem wielofunkcyjnym poliuretanowym był bezpieczny i wygodny dla jej użytkowników.

Nawierzchnia schodów zostanie wykonana przede wszystkim z kostki betonowej wodoprzepuszczalnej dla wody. Natomiast na tarasie górnym oraz dolnym schodów zostanie ułożona nawierzchni z płyt chodnikowych fakturowanych, które kolorystycznie będą kontrastować z szarą kostki. Wzdłuż schodów od strony skarpy pojawi się balustrada.

Schody łączą teren szkoły z nowym boiskiem oddanym do użytku w czerwcu tego roku. Inwestycja jest drugim etapem realizacji projektu złożonego przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.