Rada Sportu debatowała o realizacji projektów inwestycyjnych

Aktualności

21 listopada w Gdynia Arenie odbyło się spotkanie Rady Sportu z przedstawicielami gdyńskich klubów. Konsultacje dotyczyły stanu projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej oraz realizacji projektów rekreacyjnych na dzielnicach.

Prezydent Miasta Gdyni powierzył funkcję Przewodniczącego Rady Sportu Sekretarzowi Miasta, Dyrektorowi Urzędu Miasta Gdyni Rafałowi Klajnertowi, który tym samym prowadził swoje pierwsze posiedzenie.

Zgodnie z Regulaminem Rady Sportu nowo powołany Przewodniczący zarekomendował do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu Przemysława Daleckiego oraz przedstawił zmiany w składzie Rady, która pozyskała nowego członka – zastępcę Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu Tomasza Cząstkę.

Na posiedzeniu debatowano na temat inwestycji zrealizowanych w kończącym się 2019 roku, jeszcze trwających i o najbliższych przetargach. Przedstawiono również cele inwestycyjny w zakresie infrastruktury sportowej na lata 2019-2023 (stan realizacji – XI 2019).

Tematyka spotkania dotyczyła także realizacji projektów rekreacyjnych na dzielnicach – plan na 2020 rok, w tym m.in. kontynuacji w dzielnicach projektu Gdyńskie Poruszenie.

Nastąpiły również zmiany w regulaminie stypendialnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyjętym Uchwałą Rady Miasta. Stypendium sportowe otrzymają teraz nie mieszkańcy Gdyni, a uczniowie gdyńskich szkół. Wynika to z ustawowej zmiany systemu oświaty.

Rada ds. Sportu jest organem inicjującym, opiniodawczym i konsultacyjnym Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach z zakresu kultury fizycznej i sportu. W jej skład wchodzą:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Agnieszka Bibrzycka – Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki;
 • Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa „Arka”;
 • Przemysław Czoków – Klub Sportowy „Delfin”;
 • Tomasz Kożuchowski – Uczniowski Klub Sportowy „Chylonia”;
 • Radosław Maślak – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Biegamyrazem.pl”.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni:

 • Rafał Klajnert – Sekretarz Miasta, Dyrektor Urzędu Miasta pełniący funkcję Przewodniczącego Rady;
 • Marek Łucyk – Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju;
 • Joanna Zielińska – Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. kultury fizycznej i sportu;
 • Jarosław Kłodziński – Przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Gdyni;
 • Przemysław Dalecki – Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu;
 • Paweł Brutel – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
 • Tomasz Cząstka – Zastępca Dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu;
 • Marek Prusak – Dyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni;
 • Marek Ambrosiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni.