Podpisano umowę na wykonanie sztucznej nawierzchni na boisku przy SP 13 na Małym Kacku

Aktualności Projekty Inwestycje

W dniu 1 października podpisano umowę na wykonanie robot budowlanych związanych z przebudową boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 w Gdyni. Wysłużoną asfaltową nawierzchnię zastąpi nowoczesna syntetyczna trawa.

– Sukcesywnie ulepszamy sportową infrastrukturę miasta, nie tylko budując zupełnie nowe obiekty, ale także pomagając odzyskiwać blask tym starszym. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 oraz mieszkańcy Małego Kacka już wkrótce będą mogli trenować i rozgrywać mecze na zupełnie nowej nawierzchni – mówi wiceprezydent ds. rozwoju Marek Łucyk.

Obecne boisko zmieni się nie do poznania. Twarde podłoże zamienione zostanie na zielony dywan z sztucznej trawy. W ramach przetargu zostanie wybudowane boisko do piłki nożnej z polem gry wymiarach 36x20 metrów wraz z wyposażeniem. Otoczone będzie ono piłkochwytami o wysokości sięgającej 6 metrów. Wykonane zostaną również chodniki a także opaski wokół płyty boiska z kostki betonowej.

Gdynia od lat kojarzona jest z edukacją na najwyższym poziomie. Konsekwentnie inwestując w infrastrukturę możemy modernizować placówki i zadbać o ich szeroką dostępność dla każdego młodego gdynianina. Staramy się, by uczniowie we wszystkich dzielnicach naszego miasta mieli zapewnione możliwie jak najlepsze i porównywalne warunki do nauki oraz motywujemy ich do rozwijania pasji i zainteresowań, również tych sportowych – komentuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Najbliższe sąsiedztwo obiektu przybierze nową, bardziej przyjazną dla uczniów i mieszkańców formę. Zamontowane będą elementy małej architektury, w tym między innymi stojaki na rowery oraz siedziska sportowe dla 50 osób. Ponadto ułożone zostaną przepusty, które w przyszłości pozwolą na zamontowanie w tym miejscu oświetlenia boiska.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” – zadanie 10. Przebudowa uszczelnionych boisk przy ulicy Słowackiego i Halickiej w Gdyni.

To kolejne miejsce, którego zmiana ma na celu modernizację istniejących obiektów i przystosowanie ich do współczesnych potrzeb – komentuje Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu i dodaje: – Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.