Parkour na Dąbrowie coraz bliżej

Aktualności Inwestycje

Mieszkańcy Dąbrowy już niedługo będą mogli spróbować całkiem nowej formy aktywnego wypoczynku. Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 powstanie plac przeznaczony dla tracuerów, a więc miłośników widowiskowego pokonywania przeszkód. Podpisano  właśnie umowę na dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczenia parkouru.

Przy ulicy Nagietkowej pojawią się urządzenia idealne do szkolenia koordynacji ruchowej oraz nietypowego przemieszczania się po mieście. Wykonawcą zostanie firma "PT" S.C. M.Ignaciuk, T. Dąbrowski, której to zwycięska oferta na realizację inwestycji wyniosła 108 tys. zł brutto. Oznacza to, że kwota zmieściła się w zakładanym budżecie (136.400,00 zł brutto). Umowę podpisano 19 maja 2020. Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od dnia przekazania placu budowy. Przypomnijmy, że jest to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku, a jego autorką jest pani Izabela Charun.

Na terenie strefy parkour pojawią się urządzenia takie jak:

  • zestaw wielofunkcyjny: skrzynia – drążki – słupki,
  • walce poliuretanowe małe (8 sztuk),
  • walce poliuretanowe duże (4 sztuki),
  • trzy równoważnie drewniane od długości 2,5 m,
  • bezpieczna nawierzchnia,
  • elementy małej architektury: ławki i kosz na śmieci.

Główną ideą parkouru jest pokonywanie przeszkód stojących na drodze w jak najprostszy i najszybszy sposób. Sztukę te do perfekcji opanował m. in. David Belle. Francuz uważany jest za ojca parkouru.