Metamorfoza terenu przy byłym domu dziecka na Demptowie

Aktualności Inwestycje

Podpisano umowę na wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy byłym domu dziecka między ulicami Demptowską i Skarbka. Powstanie tam nowoczesna przestrzeń, która służyć będzie mieszkańcom w każdym wieku. Projekt stanowi przykład współdziałania mieszkańców, Rady Dzielnicy i Gdyńskiego Centrum Sportu.

– Chcemy, by inwestycje w obiekty sportowe, które realizujemy, były dostosowane do wielu form aktywności fizycznej, dla osób w różnym wieku. Zapotrzebowanie na to jest coraz większe, co nas bardzo cieszy. Z radością więc decydujemy się na budowę kolejnych takich miejsc, jak to przy ulicy Skarbka – komentuje tę inwestycję Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Jej koszt wyniesie 1.761.529,74 zł. Zgodnie z podpisaną umową za jego powstanie odpowiadać będzie firma Firma Handlowo - Usługowa AUTO-SPORT Ireneusz Konkel.

Historia metamorfozy obiektu sięga Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, kiedy to mieszkańcy liczbą 825 oddanych głosów zdecydowali o powstaniu w tym miejscu siłowni zewnętrznej. W kolejnym projekcie postanowili oni rozwinąć teren zabawy, sportu i rekreacji poprzez modernizację istniejącego „klepiska” piłkarskiego w boisko trawiaste, budowę ścianki wspinaczkowej czy zjazdu linowego tzw. tyrolki dla dzieci i młodzieży za kwotę 159 850 zł. Na projekt zagłosowało 899 mieszkańców.

– Wspólne spotkania, rozmowy, konsultacje z bardzo zaangażowaną w ten projekt Radą Dzielnicy oraz dogłębna analiza, która wskazała na potencjalne trudności przy ewentualnych kolejnych etapach inwestycji po realizacji elementów już wybranych przez mieszkańców sprawiły, że pierwotny pomysł mocno ewaluował – mówi dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Przemysław Dalecki. ­ Efektem wspólnych działań będzie zatem kompleksowe zagospodarowanie tego terenu, nowoczesna i różnorodna przestrzeń sportowo-rekreacyjna, o ponad dziesięciokrotnie większej wartości niż zawartych w projekcie BO. Co istotne, także przy wsparciu finansowym ze środków inwestycyjnych, których dysponentem jest Rada Dzielnicy.

O zakresie planowanej inwestycji mówić można długo: Kompleks zawierać będzie m.in. tor dla rolkarzy, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rozbudowę boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej. Pojawią się również elementy siłowni zewnętrznej, street workout oraz plac zabaw złożony z piaskownicy ze stolikiem, huśtawki podwójnej i bocianiego gniazda, ścianki wspinaczkowej i tyrolki – informuje Tomasz Cząstka, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu.

Pod urządzeniami zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna. Nie zabraknie stołu do tenisa oraz stolików do gry w chińczyka i młynek. Ścieżka żywiczno-mineralna będzie pełnić funkcje miejsca do nauki jazdy na wrotkach i rolkach. Teren zostanie wyposażony w nowe oświetlenie. Całość dopełnią elementy małej architektury oraz zieleń w postaci nowych nasadzeń, m.in. róży niskopiennej, kosodrzewiny czy czosnku olbrzymiego.