GOAL na wyjeździe. Owocna wizyta w Słowenii

Projekty

Rogaska Slatina (SLO) była miastem-gospodarzem drugiego spotkania partnerów projektu GOAL zorganizowanego 16 października. Partnerzy z Polski, Szwecji, Portugalii, Rumunii i Słowenii spotkali się, aby omówić najważniejsze kwestie dotyczące założeń międzynarodowego projektu Go Out And Live.

Podczas kilkugodzinnej dyskusji podsumowane zostały działania przeprowadzone od rozpoczęcia realizacji projektu, omówiono plany na kolejne sześć miesięcy wdrażania wspólnej idei, wypracowano metody ewaluacji oraz strategię upowszechniania osiągniętych rezultatów. Ponadto, przygotowany przez partnerów materiał do podręcznika dobrych praktyk – kluczowego rezultatu projektu – został zaopiniowany i dopracowany. Już na tym etapie jesteśmy bardziej niż pewni, iż będzie to bardzo interesująca lektura dla osób opiekujących się seniorami, ale także dla samych seniorów!

Podczas spotkania partnerzy podzielili się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w pracy z seniorami, szukali metod motywowania osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego życia, a także dyskutowali o działaniach i sposobach promocji.

Międzynarodowe spotkania projektowe są bezcenne. Nie ma innych, tak fantastycznych okazji do skonfrontowania różnorodnych podejść i doświadczeń, aby znaleźć sposoby, które wzbogacą standardy usług opiekuńczych dla seniorów.

Dziękujemy wszystkim za pozytywną energię, zaangażowanie i kreatywność!