Dotacje na szkolenie młodzieży i imprezy sportowe przyznane

Aktualności

2,3 mln złotych przyznał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych w 2023 roku. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęło 83 wniosków, wśród których 72 otrzymało dofinansowanie.

O wysokości dofinansowania decydowały przede wszystkim: atrakcyjność programowa oferty (w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych), liczba uczestników szkolenia oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

– Mamy nadzieję, że wspieranie sportowego rozwoju najmłodszych mieszkańców Gdyni zaprocentuje nie tylko znakomitymi wynikami osiąganymi przez naszych reprezentantów, ale również zdrowszym i bardziej świadomym społeczeństwem w przyszłości – mówi Rafał Klajnert, sekretarz Gdyni i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

Liderami w wysokości przyznanych środków finansowych są: piłka nożna, żeglarstwo, koszykówka, judo, pływanie, lekkoatletyka i gimnastyka artystyczna:

  • 625 000 zł przeznaczono na piłkę nożną;   
  • 440 000 zł na żeglarstwo;
  • 165 000 zł na judo;               
  • 160 000 zł na koszykówkę;   
  • 130 000 zł na lekkoatletykę;
  • 120 000 zł na pływanie;       
  • 120 000 zł na piłkę ręczną;
  • 100 000 zł na gimnastykę artystyczną.

Dotacje otrzymały również kluby reprezentujące m.in. siatkówkę, sporty walki, sztuki walki, strzelectwo sportowe czy rugby. Suma przyznanych dotacji to 2.300.000 złotych, w tym, na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży 2.250.000 zł, na organizację w Gdyni imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 50.000 zł.

Pełne zestawienie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznychi serwisie www.gdyniasport.pl.

– Przede wszystkim został utrzymany dotychczasowy poziom dotacji – zauważa Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. – Liczba młodych sportowców i ich sukcesy są kluczowym powodem stałego wsparcia klubów, nie tylko zresztą poprzez środki finansowe ale też preferencyjny dostęp do miejskich obiektów. Zauważamy też coraz większą profesjonalizację klubów szkolących dzieci i młodzież oraz wysoką jakość kadry szkoleniowej, co przynosi tak pozytywne efekty.

Dobra organizacja gdyńskich klubów sprawiła, że dotacje na szkolenie młodych sportowców otrzymało blisko 90 procent zgłoszonych ofert. Do Gdyńskiego Centrum Sportu wpłynęło 83 wniosków, wśród których 72 otrzymało dofinansowanie.

Wsparcie dzieci i młodzieży przynosi efekty w postaci sukcesów i promowaniu zdrowego stylu życia. Coraz więcej młodych mieszkańców Gdyni regularnie trenuje sport i uczestniczy w zawodach.

Dotacje wspierają kluby podczas wczesnych etapów szkolenia przyszłych profesjonalnych sportowców w klubach:

– Sport zespołowy, a takim jest koszykówka pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu szkolnym uczniów szkół podstawowych i średnich. A z uwagi na mniejsze zaangażowanie w sport dziewcząt propagowanie koszykówki żeńskiej ma tym bardziej ważkie znaczenie – mówi Bogusław Witkowski, prezes VBW Arki Gdynia, którego przyszłość kształtuje sportowe zaplecze w postaci GTK Gdynia. – W klubie, który komplementarnie obejmuje szkoleniem drużyny od U-10 do U-19 umożliwia poznanie, realizację swojej pasji i jednocześnie przygotowuje do przejścia w życie dorosłe. Najlepszym tego dowodem jest duża liczba dziewcząt, które swoją dalszą karierę naukową kontynuują na uczelniach Trójmiasta i sportową grając w zespołach seniorskich naszego klubu – dodaje.