O kampanii

Kampania „Odprowadzam Sam” jest projektem prowadzonym przez miasto Gdynia mającym charakter edukacyjno-promocyjny. Jego zadaniem jest zachęcanie gdyńskich przedszkolaków i ich rodziców do regularnego wybierania ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola.

Troska o środowisko naturalne należy do jednego z najistotniejszych zagadnień, z którymi spotykają się współczesne miasta. Regularne chodzenie lub jazda na rowerze czy hulajnodze do przedszkola zamiast bycia odwożonym przez rodzica pozytywnie wpływa na wzrost aktywności wśród dzieci. Jest to również zachęta do zmiany zachowań transportowych zarówno najmłodszych, jak i dorosłych, co nie pozostaje bez wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Co roku kładziemy szczególny nacisk na informowanie dzieci i ich opiekunów o wpływie zanieczyszczenia powietrza na organizm człowieka. Poprzez elementy zabaw edukacyjnych pokazujemy jak dzięki zmianie nawyków możemy poprawić jakość powietrza wokół szkół i przedszkoli. Organizatorem programu od 2021 r. jest Gdyńskie Centrum Sportu.